• عنوان مرتبط با عکس
  توضیحات مرتبط با عکس ...

 • عنوان مرتبط با عکس
  توضیحات مرتبط با عکس ...

پروژه ها


الف) طراحی

 •   طراحی سیستم HVAC و Plumbing واحد HIPSII پتروشیمی تبریز

 •   طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمانهای صنعتی، اداری و خدماتی نیروگاه گازی سنندج

 •   طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمانهای صنعتی، اداری و خدماتی نیروگاه ارومیه

 •   طراحی سیستم HVAC داروسازی گل سرخ مهنا واقع در گرمسار 

 •   طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان پژوهشکده جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 •   طراحی سیستم Plumbing ،HVAC و تأسیسات برقی نیروگاه‌های گازی کاشان، علی‌آباد، خرمشهر، دماوند، گناوه، شاهرود

 •   طراحی سیستم Plumbing ،HVAC و تأسیسات برقی طرح و توسعه پالایشگاه اصفهان

 •   طراحی سیستم Plumbing ،HVAC و تأسیسات برقی طرح توسعه بهشت زهرا


ب) تأمین تجهیزات

a)     دریچه‌ها و دمپرهای ضدانفجار (Blast Valves & Blast Dampers)

 •   توسعه میدان نفتی سیری- شرکت پیمانکاری بین‌المللی ایران

 •   پتروشیمی مهر- شرکت تهویه

 •   HDPE پتروشیمی ایلام- شرکت مهندسی صنایع انرژی (EIED)

 •   طرح NGL سیری- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 •   ایستگاه تقویت فشار IGAT-V شرکت توربوکمپرسور نفت

 •   پالایشگاه اصفهان- شرکت ناموران

 •   پالایشگاه بندرعباس- شرکت پیدک

 •   نیروگاه فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبی- شرکت توان توسعه سیلوها

 •   فازهای 15 و 16 پارس جنوبی- شرکت POGC

 •   فازهای 17 و 18 پارس جنوبی- شرکت O1

 •   پالایشگاه اصفهان- شرکت نارگان

 •   سراجه قم- شرکت‌های OTC و ایتوک

 •   پالایشگاه شازند اراک- شرکت سازه

 •   ایران LNG- شرکت سبلان گستر تهویه

 •   فاز 12 پارس جنوبی- EPC-1 ، EPC-2 و EPC-3

 •   اوره و آمونیاک 3 شیراز- شرکت پیدک

 •   فاز 19 پارس جنوبی- شرکت کانرود سازه

 •   پتروشیمی مهاباد- شرکت نارگان

 •   پتروشیمی کردستان- شرکت نارگان
 •   فازهای 20 و 21 پارس جنوبی- شرکت O1

 

b)     موتور دمپرهای ضدانفجار (Explosion Proof Damper Actuator)

 •   HDPE پتروشیمی ایلام- شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

 •   فازهای 9 و 10 پارس جنوبی- شرکت مهندس و ساختمان صنایع نفت (O1)
 •   سکوی نفتی سلمان

c)      انواع فن (Fans)

 •   اگزاست فنهای پروژۀ IGAT-V- شرکت OTC (ساخت و مونتاژ داخل)

 •   اگزاست فنهای پروژۀ الاستوگران- شرکت نورهان نیرو (ساخت و مونتاژ داخل)

 •   اگزاست فنهای Axial ضدانفجار- شرکت رهگشا صنعت سامانه (ساخت و مونتاژ شرکت مولتی وینگ ایتالیا)

 •   اگزاست فنهای ضدانفجار- شرکت تهویه (پروژۀ فازهای 15 و 16 پارس جنوبی)

 •   اگزاست فنهای ضدانفجار- شرکت تهویه (پروژۀ پتروشیمی کاویان)

 •   اگزاست فنهای ضدانفجار- فاز 12 (EPC3)

 •   اگزاست فنهای ضدانفجار- فاز 13

 •   اگزاست فنهای ضدانفجار- فازهای 22، 23 و 24

d)     انواع موتور دمپر (Damper Actuator)

 •   فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

 •   توسعه میدان نفتی سیری
 •   شرکت کالای الکتریک
 •   شرکت سوخت راکتورهای اتمی ایران

 •   پتروشیمی مهر

 •   پتروشیمی امیرکبیر

 •   پتروشیمی ایلام

 •   پالایشگاه شازند اراک

 •   شرکت فارس دیزل

 •   داروسازی مهنا

 •   نمک‌زدائی کرنج‌پارسی

 •   نمک زدائی لب سفید

 •   فاز 12 پارس جنوبی- EPC1 و EPC2

 •   فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

 •   فاز 19 پارس جنوبی

 •   فاز 14 پارس جنوبی

e)      تجهیزات Duct Accessories (دریچه، دمپر، دمپرهای ضدحریق، صداگیر)

 •   دمپرهای وزنی (Back Draft Damper) پالایشگاه تهران- شرکت OTC

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پتروشیمی امیر کبیر- شرکت آلپ

 •   دریچه‌ها، دمپرها، صداگیرها و هیترهای کانالی پروژۀ نمک‌زدائی کرنج‌پارسی- شرکت پتروتکسان و ODCC

 •   دریچه‌ها، دمپرها و لوورهای پتروشیمی ایلام- شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

 •   دریچه‌ها، دمپرها و لوورهای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی- شرکت POGC

 •   دریچه‌ها، دمپرها و لوورهای پتروشیمی مهر- شرکت رامپکو

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ کوره بلند اصفهان- ذوب آهن اصفهان

 •   دریچه‌ها، دمپرها و لوورهای پروژۀ IGAT-V شرکت OTC

 •   هیترهای کانالی پروژۀ IGAT-V- شرکت OTC

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ نوین کیش- شرکت پرشین گلف

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ سبد خوزستان- شرکت سبد خوزستان

 •   صداگیر و فیلتر باکسهای پروژۀ پتروشیمی پارس- شرکت سازه

 •   صداگیر، دریچه‌ها و دمپرهای پتروشیمی اراک- پتروشیمی اراک

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ داروسازی اسوه- شرکت گنجینه توس

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ کلینیک دارویی کیش - شرکت گنجینه توس

 •   دریچه‌های پروژۀ کارخانۀ صنایع ریلی ایران خودرو- شرکت ایریکو

 •   دریچه‌ها و دمپرهای سالن آمفی تئاتر دانشگاه شیراز- شرکت دلتا کاو

 •   دریچه‌های پتروشیمی آریا ساسول- شرکت رائین هورداد

 •   دریچه‌های ساختمان کشتیرانی- شرکت رائین هورداد

 •   دریچه‌های مرکز انفورماتیک بانک تجارت- شرکت رائین هورداد

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ پالایشگاه اصفهان- شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ فازهای 15 و 16 پارس جنوبی- شرکت سپانیر

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ سراجه قم- شرکت OTC

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ نمک زدائی لب سفید- شرکت تسدید

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ فازهای 17 و 18 پارس جنوبی-  شرکت POGC

 •   دریچه‌ها و دمپرهای  پروژۀ فاز 12 پارس جنوبی- EPC2 ، EPC1 و EPC3

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ فاز 14 پارس جنوبی-  شرکت پایندان

 •   دریچه‌ها و دمپرهای پروژۀ فاز 19 پارس جنوبی- شرکت کانرود سازه
 • دریچه‌ها و دمپرهای  پروژۀ فاز 20 و 21 پارس جنوبی-  شرکت O1
 • دریچه‌ها و دمپرهای  پروژۀ فاز 13 پارس جنوبی-  شرکت پرهون طرح
 • دریچه‌ها و دمپرهای  پروژۀ فاز 22، 23 و 24 پارس جنوبی-  شرکت پیماب


ج) عملیات اجرائی (نصب و راه اندازی)

 •   اجرای کانال‌کشی، نصب تجهیزات و بالانسینگ سیستم تهویه مطبوع پروژۀ داروسازی مهنا گرمسار

 •   نصب و راه‌اندازی تجهیزات HVAC، اجرای کانال‌کشی، بالانسینگ و اجرای Piping & Plumbing  پروژۀ الاستوگران قزوین

 •   نصب تجهیزات، اجرای کانال‌کشی و بالانسینگ، اجرای Piping & Plumbing پروژۀ نمک‌زدائی کرنج‌پارسی

 •   اجرای کانال‌کشی، نصب تجهیزات و بالانسینگ سیستم تهویه مطبوع پروژۀ سالن آمفی تئاتر دانشگاه شیراز

 •   اجرای عایقکاری کانال‌کشی پروژۀ داروسازی اسوه
 •   اجرای تأسیسات مکانیکی، نصب تجهیزات و کانال‌کشی پروژۀ آزمایشگاه آسان قزوین

 •   اجرای کانال‌کشی، نصب تجهیزات و بالانسینگ سیستم تهویه مطبوع پروژه نمک زدائی لب سفید- شرکت تسدیدصفحه اصلي | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما | اخبار

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت آماد محفوظ می باشد...Copyright © 2015 amad.ir. All Rights Reserved